BIBIOGRAFIE CONCURS SOFER

ROMÂNIA

Consiliul judetean ilfov

SERVICIUL PUBLIC DE PAZĂ OBIECTIVE DE INTERES JUDEŢEAN

Oras Voluntari, Bld Voluntari, Nr.94 – 96 Tel./fax 0314329329

………………………………………………………………………………………………

BIBIOGRAFIE CONCURS

– SOFER-

  1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
  1. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca. ( publicata in M.Oficial nr.646/26.07.2006)
  1. Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr.355/1995, privind aprobarea normelor specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.
  1. O.U.G. nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  1. H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice. 

DIRECTOR

COVACI FLORIN RADUCU