BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL  DE AGENT SECURITATE  INTERVENTIE 

                                                                JUDETUL ILFOV                                                                                             

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Judeţean

Oras Voluntari Bld Voluntari nr.94-96 Cod fiscal 5466681, tel/ 0314329046 / fax0314329329 

NR. 92 /30.01.2024                                                                                                  

BIBLIOGRAFIE                  

      PENTRU POSTUL  DE AGENT SECURITATE  INTERVENTIE 


1.  Constitutia României .

2. Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare .

3. Legea 333/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor cu modificarile si completarile ulterioare .

5Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in muncă cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR 

OPREA ADRIAN