BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL  DE SEF OBIECTIVE SERVICII SECURITATE

ROMANIA

Consiliul judetean ilfov

SERVICIUL PUBLIC DE PAZĂ OBIECTIVE DE INTERES JUDEŢEAN

Oras Voluntari, Bld Voluntari , nr.94-96, Jud. Ilfov, Tel./fax 0314329329

NR.

BIBLIOGRAFIE

      PENTRU POSTUL  DE SEF OBIECTIVE SERVICII SECURITATE


1.  Codul Muncii republicat si actualizat.

2.  O.U. nr. 23/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, 

     organizarea si functionarea Politiei Comunitare. ( publicata in M.Of. nr. 256/28.03.2005).

3. Legea nr. 180/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2005.           

    ( publicata in M.Of. nr. 502/14.06.2008).

  1. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor. ( publicata in M.Of. nr. 256/28.03.2005).
  2. H.G. nr.130/2005 (actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.295/2004.
  3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca.( publicata in M.Of. nr. 646/26.07.2006).
  4. Legea nr.333/2003 modificată si completată.
  1. H.G. nr.301/2012 modificată si completată.

DIRECTOR

Oprea Adrian