NOTĂ PRIVIND SUSPENDAREA CONCURSURILOR

Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Judeţean

Oras Voluntari Bld Voluntari nr.94-96 Cod fiscal 5466681, tel/ 0314329046 / fax0314329329

Conform rezultatului selectiei de dosare inregistrat la institutie sub nr. 2637 /12.05.2023 pentru concursul din data de 23.05.2023 pentru functia de agent securitate interventie cu cim determinat conform legislatiei in vigoare in baza art.IV alin.6 din OU 34/12.05.2023 – Pentru posturile pentru care s-a afişat rezultatul selecţiei dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunţului.