REZULTATUL SELECTIEI DE DOSARE la concursul din 23.05.2023 pentru ocuparea funtiei contractuale de executie – agent securitate interventie – cu contract individual pe durata determinata din cadrul SPPOIJ Ilfov.

JUDETUL ILFOV                                                                                            

CONSILIUL JUDEŢEAN

Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Judeţean

Oras Voluntari Bld Voluntari nr.94-96 Cod fiscal 5466681, tel/ 0314329046 / fax0314329329

Nr. 2637 /12.05.2023

REZULTATUL SELECTIEI DE DOSARE

          La concursul din 23.05.2023 pentru ocuparea funtiei contractuale de executie – agent securitate interventie – cu contract individual  pe durata determinata   din cadrul SPPOIJ Ilfov.

Nr crtNume si prenumeRezultat selectie dosareMotivul respingerii dosarului
1.2529/08.05.2023ADMIS 
2.253008.05.2023ADMIS 
3.2609/09.05.2023ADMIS 
4.2610/09.05.2023ADMIS 
5.2613/09.05.2023ADMIS 
6.2628/11.05.2023ADMIS 
7.438/11.05.2023ADMIS 
8.2629/11.05.2023ADMIS 
9.2630/11.05.2023ADMIS 
10.430/11.05.2023ADMIS 

      Rezultatul selectiei de dosare a fost afisat la sediu si pe site-ul SPPOIJ ILFOV, azi 12.05.2023.

    Candidati declarati admisi la proba selectiei dosarelor vor sustine proba scrisa in data de 23.05.2023, ora 10.00 ,la sediu Oras Voluntari, Bld Voluntari , nr.94-96, Judetul Ifov.

Drept pentru care secretarul intocmeste prezentul document cu rezultate selectie

Secretar comisie concurs -ILIE ELENA