REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul din 04.06.2024 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție – agent securitate intervenție – cu contract individual pe durata determinată din cadrul SPPOIJ Ilfov

ILFOV                                                                                            

CONSILIUL JUDEŢEAN

Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Judeţean

Oras Voluntari Bld Voluntari nr.94-96 Cod fiscal 5466681, tel/ 0314329046 / fax0314329329

Nr.  2934  /04,06,2024          

REZULTATUL PROBEI SCRISE

La examenul din 04.06.2024 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție – agent securitate intervenție – cu contract individual  pe durata determinată   din cadrul SPPOIJ Ilfov

Nr crtNUMAR/ CANDIDATPUNCTAJ  PROBA SCRISARezultat  final ADMIS/RESPINSOBS
12284100ADMIS 
22285100ADMIS 
32889100ADMIS 
42890100ADMIS 
52891100ADMIS 
62892100ADMIS 
72893100ADMIS 
82894100ADMIS 
92895100ADMIS 

Rezultatul probei scrise a fost afișat la sediu și pe site-ul SPPOIJ ILFOV, azi 04.06.2024, ora.10.00

Candidați declarati admiși la proba scrisă  vor susține proba interviu  în data de 06.06.2024, ora 10.00 ,la sediu Oraș Voluntari, Bld Voluntari , nr.94-96, Judetul Ifov.

COMISIE DE CONCURS,

Președinte  – Godin Marin

Membru     – Olteanu Florica

Membru     – Truta Daniela

Secretar     – Ilie Elena